• Tel: +90(324)328 65 02
 • info@obdendustri.com
BİZE YAZIN

Hakkımızda

 • 1996-2010 yılları arasında birçok büyük projeyi başarı ile tamamlayan Belit Mühendisliğin devam şirketi olan OBD Endüstri sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmamız; enerji santralleri, çelikhane, petrokimya tesisleri ve benzeri endüstriyel tesislerin mekanik montaj işlerini başarı ile tamamlamıştır. Firmamız tecrübeli ve dinamik kadrosuyla birçok projede koordineli bir çalışmayürütmekte ve bunu her geçen gün ileriye taşımaktadır. OBD Endüstri başlayacağı projelerde üç ana başlığı gözetir; ilk ve en önemlisi çalışanlarını evlerinden nasıl sağlıklı bir şekilde aldıysak aynı şekilde sağlıklı bir şekilde göndermek, ikincisi yaptığımız işlerde kaliteli işçilik ve geri dönüşsüz iş ve son olarak yaptığı işi zamanında ve başarıyla bitirmek. OBD Endüstri olarak bitirdiğimiz her projede yılların kazandırdığı tecrübeye bir şeyler daha katarak devam ediyor ve bu tecrübeyle yeni projelerde daha başarılı olmayı hedefliyoruz.
 • KALİTE POLİTİKAMIZ
  OBD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİK
  İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OLARAK ;
  En Önemli Sermayemiz, İnsan Kaynağımızdır; Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Şirketimiz’ e çekmek ve istihdam etmek insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak ve gelişmelerine imkan tanımak,işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak OBD Mühendislik’ in kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. Daima En İyi Olmak Vazgeçilmez Hedefimizdir; Faaliyete başladığımız ilk günden itibaren en iyi olmayı hedef seçmiş ve misyonumuzu daima bu hedefe yönelik işler başararak sürdürmekteyiz. Üstün İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerine Uymak Faaliyet Politikamızdır. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.
 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
  OBD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİK
  İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ;
  bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla; Faaliyet alanına ilişkin ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi, Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,İlgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamay, sağlık ve güvenlik politikası olarak benimsemekte ve sürekli geliştirmektedir.
 • ÇEVRE POLİTİKAMIZ
  OBD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİK
  İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OLARAK;
  Yapılmasını planladığımız her bir işin çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını ve sağlıklı, güvenli, çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak, Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri, bilime dayalı ve ekonomik çözümler ile azaltmak. Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişmeleri yakından takip etmek, Çevre sorunlarına kendi özgün teknolojimizi üreterek çözüm getirmek, Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak, Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmek. İlkelerinden oluşan Vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gurula bahsedilen ve ülkemiz için sağlam izler bırakan bir Şirket olmayı hedefliyoruz.

20 yıldan bu güne sizlere hizmet etmekten mutluluk duyarız.